अक्षरांची कलाकुसर

मोडी अक्षर सरळ नसून वळणदार आहे.